Het belang van communicatie

Communicatietraining

 

 

 

 

De communicatie tussen leerling en leraar is de belangrijkste as van ons leven. Niet alleen onze eigen communicatie, maar ook hoe leerlingen en volwassenen zichzelf zien, hun meningen, overtuigingen, en de gevolgen van die overtuigingen, kunnen ons leven beïnvloeden. Communicatie is van cruciaal belang voor ons bestaan.

Communicatie is de sleutel tot ons voortbestaan. Als wij met om het even welke bestaande levensvorm zouden kunnen communiceren, zouden wij onmiddellijk in een of andere bestaansvorm bestaan. De drastische verschillen in cultuur en levensstijl onderstrepen het belang van communicatie. Er moet echter rekening worden gehouden met de overgang naar een intelligente en gevoelige generatie voordat we op zoek gaan naar manieren om de communicatie tussen kinderen te verbeteren.

istine

Wat is communicatie precies?

Communicatie is de overdracht van gedachten of mentale beelden door middel van woorden, tekens, symbolen en geluiden. Communicatie wordt algemeen gebruikt in onderwijs- en opleidingsdomeinen. Scholen en onderwijssystemen over de hele wereld streven ernaar “communicatief vaardige” burgers voort te brengen. Onderdeel van de definitie van communicatie is het overbrengen van de betekenis van ofwel informatie, kennis, emotie of ervaring. Het gebruik van mnemonics en andere geheugensteunen is specifiek bedoeld om de communicatie te verbeteren.

Alle mensen hebben een voorkeurswijze van communicatie. Volgens Dr. Peebles definiëren enkele mensen communicatie als “de 1977 verklaring van jezelf die het best in je eigen woorden kan worden uitgedrukt”.

Zinvolle Communicatie

Betekenisvolle communicatie, aldus Peebles, wordt overgebracht door woorden en uitdrukkingen die niet alleen informatie maar ook waarden overbrengen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben het verschijnsel van “betekenisgeving” ervaren. Bij dit proces zijn een aantal elementen betrokken, waaronder:

– Perceptie van de spreker- Perceptie van de luisteraar- Waardering van de spreker en de informatie- Versterking van de spreker door herhaling- Toewijding aan de spreker

Dr. Peebles gaat echter in tegen de “can-do” geest van het onderwijs door te stellen dat betekenisgeving meer een feitelijk proces van ontdekken is dan een loutere formulering of belofte van actie. Communicatie, uiteindelijk, gaat over acties.

Voorbereiden op het leven

De zoektocht naar een zinvol en vervullend leven kent verschillende versies en conventionele sjablonen.

– Mythische versies- Historische versies- Sociale rollen- Religieuze codes- Structuren- Methodologische waarden

Men behoeft slechts naar de wereld om zich heen te kijken om te zien hoe individuen volgens conventionele normen leven.

– Mythische versies

Volgens het Oxford English Dictionary is een versie “een versie van een verhaal, vers of verslag”. Er zijn verschillende versies van de wereld, die in fictie zijn bedacht en niet in de geschiedenis. Eén zo’n klassieker is het fabelolkverhaal. Volksversies zijn traditionele verhalen die onder het volk zijn overgeleverd.

Het wordt zelfs science fiction genoemd vanwege de associatie met wetenschap. Het concept van de wereld van fictie is dat van de creatieve vrijheid die de verbeelding van de auteur de vrije loop laat. De wereld van fictie bestaat dus uit de setting en het verhaal daarin.

Hoe zit het met de religieuze aspecten van de wereld?

De religieuze overtuigingen en affiliaties wereldwijd worden belichaamd door het concept van De Eerste Kerk van Christus, dat is de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen (vaak de Mormonen genoemd).Oorsprong van de LDS omvatten hun studie van diep volksreligie en de leringen van de voormalige vereerde apostel Paulus aan de leden van de term LDS.

Omstanders kunnen het oneens zijn met sommige leringen van LDS. LDS hebben een rijke geschiedenis met hun leden en andere Amerikanen. Ondanks al het gepraat en het gebruik van de term als een label, zijn de voornaamste leerstellingen van de LDS religie al meer dan 35 jaar niet veranderd.

De kerk gelooft dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest onbeschrijflijk zijn. individuele leden kunnen al dan niet geloven in een meer of minder volledige uitleg van wat deze termen voor hen betekenen binnen hun religie.

De leden zijn geroepen om zowel naar hun geloof als naar hun dagelijkse daden te leven. Vertrouwde principes stellen de leden in staat hun geloof zo goed mogelijk na te leven.

Neem bijvoorbeeld de wet van het land. De wet van het land is eenvoudig anderen te doen wat juist is. Het is een wijdverbreid principe dat wanneer iemand in de gunst van God komt, bijvoorbeeld door de verdiensten van een ander, hij wordt geregeerd door dezelfde wet die hij zelf is.

Het is duidelijk dat de beginselen van de kerk in de loop der jaren niet zijn veranderd. De cultuur om ons heen is echter wel veranderd. Ooit waren mormonen gronden en leidden anderen om vuil over hen te gooien.

Recht achter hen.

lees meer:

This entry was posted in verzorging. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.