Kies een behandeling

CK (Conductieve Keratoplastiek)

De CK (Conductieve Keratoplastiek) is een techniek die vooral wordt toegepast bij mensen van een leeftijd boven de 40 jaar. Omdat dit de ideale methode is om verziendheid te corrigeren, bent u tegelijkertijd van uw leesbril af. Na een CK ooglaserbehandeling zal het zicht van dichtbij sterk toenemen, maar op afstand iets verminderen.

De werking van CKHet oog waarmee u van veraf het beste kunt zien blijft onbehandeld. Dit betekent dat het andere oog nu dient als leesoog. Het kijken op afstand zal met hooguit 10-20% afnemen, terwijl het zicht van dichtbij met zo’n 80-90% vooruit gaat. Deze compensatie heet ook wel Monovision.

CK procedure

Alvorens de ingreep begint, krijgt de patiënt wat oogdruppels toegediend. Omdat een CK behandeling niet plaatsvindt in het oog, hoeft er niet te worden gesneden. Uniek aan de mesvrije CK methode is dat deze behandeling gebruik maakt van radioactieve golven. Deze hete radiogolven zorgen ervoor dat de vorm van het hoornvlies verandert, waardoor de bolling in het centrum (Cornea) zal toenemen. Het hoornvlies wordt zodanig samengetrokken met als gevolg dat het licht precies op het netvlies valt. De pijnloze CK ooglaser behandeling neemt overigens niet langer dan 3 tot 5 minuten in beslag.

Resultaten van deze behandeling

Het genezingsproces verloopt op een natuurlijke wijze en u kunt de volgende dag alweer aan het werk. Het kan zijn dat u tot ongeveer 48 uur na de behandeling nog last heeft van jeukende ogen. Maar om eventuele infecties te voorkomen krijgt u antibiotica mee.

Al binnen een week kunt u lezen zonder bril en contactlenzen. Meer dan 99 procent van alle CK behandelde patiënten blijken na drie maanden perfect te zien. Houdt er echter rekening mee dat enkele jaren later een vervolgbehandeling noodzakelijk is. Slechts de vorm van het hoornvlies zal dan worden bijgesteld.

Voordelen van CK Nadelen van CK
Ideaal voor verzienden. Leeftijdsgebonden (zie voorwaarden).
Behandeling is mesvrij. Gaat enigszins ten koste van zicht op afstand.
Procedure verloopt geheel pijnloos. Kans op irritatie / jeuk vlak na de behandeling.
Snelle genezing. Vervolgbehandeling vereist na circa 5 jaar.
Geen leesbril en contactlenzen meer nodig.

Voorwaarden van Conductieve Keratoplastiek

De CK methode is uitermate geschikt, mits u voldoet aan de volgende condities:

  • Leeftijd van 40 jaar of ouder.
  • Verziend tussen +0.50 en +3.00 D.
  • Cilinder afwijking onder 0.75 D.
  • Nooit eerder een ooglaser behandeling gehad.
  • U heeft verder geen (chronische) oogklachten.
  • Het gezichtsvermogen is nooit sterk achteruit gegaan of veranderd.
  • Normaal een leesbril nodig om goed van dichtbij te kunnen zien / lezen.
  • U bent niet zwanger of onlangs bevallen.

Uw informatie over ooglaseren